VVD — VROPS 3/4

239442748621451231650_aYQeJ5mykIiAcNK1.webp

Operations Management mimarisi SDDC’nin diğer çözümleri hakkında data loglarını ve monitoring işlemini merkezi olarak destekler. Operations Management katmanında fiziksel infrastructure, virtual infrastructure ve tenant workload’ları akıllı ve dinamik bir operasyonel yönetim için bilgiler toplayarak sistemi gerçek zamanlı olarak izler. Topladığı bilgileri de monitoring data ve topology data olarak iki gruba ayırabiliriz.

Monitoring Data: Metrikler ve log datalarıdır.

Topology Data: Fiziksel ve sanal compute, networking ve storage objeleridir.

vRealize Operations Manager özel analitik algoritmalar kullanarak SDDC’deki birden fazla veri kaynağının çalışmasını izler ve analiz eder. Bu algoritmalar VROPS’un izlediği her objenin davranışını öğrenmesine ve tahmin etmesine yardımcı olur. Sonrasında da kullanıcılar; view’lar, raporlar ve dashboard’ları kullanarak bu bilgilere erişirler. Ayrıca sistemin bir cluster’ına birkaç VROPS instance’ı deploy edebilirsiniz. Bu size hem high availability hemde scalability anlamında yardımcı olacaktır.

VROPS veri analizi ve depolama için birlikte çalışan, farklı rollere sahip cluster node’ları oluşturmayı destekleyen fonksiyonel elementler içerir.

 

Node’lar Master Node, Master Replica Node, Data Node ve Remote Collector Node rollerinden birine sahip olabilir.

Master Node: Cluster da gerekli ilk node’dur. Large scale ortamlarda diğer tüm node’ları yönetir. Small scale bir ortamda ise tek bağımsız vRealize Operations Manager Node’udur. Şimdi örnek bir Master Node mimarisi göstermek istiyorum. Managemant Node olarakta bilinir. İçerisinde ki yapılar ne iş yapar ve nedir bakalım.

 

Master Replica Node: Opsiyoneldir. Master Node’a High Availability sağlar.

Data Node: Opsiyoneldir. Large scale ortamlarda vRealize Operations Manager’ın scale olabilmesini sağlar. Verileri toplamak ve analiz yapabilmek için adaptörlere sahiptir.

Remote Collector Node: Enterprise Network’de bazı sorunlar yaşıyorsanız (sınırlı performans v.b) Remote Collector Node’lar size bunları düşünmekten kurtaracak. Remote Collector Node’lar envanter objeleri ile ilgili iistatistikleri toplar ve toplanan verileri Analitik Cluster’a veya Data Node’lara iletir. Veri depolama veya analiz gibi işlemleri gerçekleştirmez. Hatta veri toplama işlemi yükünü diğer Node’lardan azaltmak için istiyorsanız da Remote Collector Node’lar size yardımcı olacaktır.

Node yapıları bu şekilde ve şimdi bu Node’lar ile Node gruplar oluşturalım. Node gruplar da iki şekilde olabilir. Bunlardan bir tanesi Analytic Cluster bir diğeri de Remote Collector Group

Analytic Cluster

Analytic Cluster’lar monitör edilen sistemlerin çalışmasını izler, analiz eder ve çalışması hakkında öngörüde bulunur. Yani hayati işlemler burada diyebiliriz. İçerisinde bir adet Master Node, Master Replica Node(Opsiyonel) ve Data Node (Opsiyonel) bulunur.

Remote Collector Grup

Remote Collector Group içerisinde yalnızca Remote Collector Node’ları bulundurduğundan görevi yalnızca verileri toplamaktır. Herhangi bir depolama veya analiz yapmaz. Birtane VROPS Manager’da birden fazla Collector Grup olabilir. Collector’lerin ağ kesintisi yaşadığı veya kullanılmadığı durumlarda da esneklik elde etmek için Collector grup kullanmak avantajlı olur.

Umarım faydalı olmuştur. Son yazımda Disaster Recovery ve Management Pack yapılarından bahsedip seriyi noktalayacağım. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Contact Me